Strona główna

Historia

Terminarz imprez

Rozkład dnia

Kadra

Jedyneczka

Zajęcia dodatkowe

Informacje o przedszkolu

Aktualności
"...Przedszkole powstało 6 września 1945 roku na mocy spisanego protokołu w kancelarii intendenta Zarządu Miejskiego w sprawie przejęcia budynku numer 43- 44, 3- piętrowy, oszklony, drzwi w dobrym stanie, brak kluczy...."

"W budynku znajdowało się; 43 łóżka dzienne, 4 szafy, 1 szafę kuchenną, 13 krzeseł, 1 stół okrągły, 3 ławy, 1 dzienny kredens, 7 sienników papierowych. Wymieniony inwentarz nadawał się do przedszkola dziennego". Budynek został przejęty przez intendenta Pacoche Leopolda i kierownika wydziału personalnego Branta. Pierwszą kierowniczką przedszkola została Krystyna Górska.Dnia 1.09.1960 Przedszkole znajdujące się w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 33a zostało zarejestrowane w aktach Inspektoratu Oświaty pod numerem 1.Z kolei dnia 3.09.1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Inspektoratu Oświaty w Słupsku tworzy się Przedszkole numer 1 i ustala się następująca organizację;

- siedziba Przedszkola- Słupsk ul Kilińskiego 33a
- liczba oddziałów- cztery
- liczba miejsc (wg normy 1,3- 2,4 m2 na jedno dziecko) 115- 212.

Pracę wychowawcza należy organizować zgodnie z postanowieniem zarządzenia Ministra Oświaty z 15.02.1965 roku w sprawie statutu przedszkola podległemu Ministrowi Oświaty.

Przedstawione powyższe dane znajdują się w dokumentach, które zachowały się do dzisiejszych czasów i są przechowywane w archiwum przedszkola.

W roku szkolnym 1956/1957 zakwalifikowano do przedszkola na 9 godzin 119 dzieci. Personel liczył wtedy 13 osób (kierowniczka, 6 wychowawczyń, intendentka, kucharka, pomoc kuchenna, 2 młodsze woźne, 1 starszy woźny. Przedszkole składało się z 4 izb zajęć i 4 sal zabaw, 2 szatni, 1 kuchni, 1 kancelarii, 2 magazynów, 3 ubikacji i mieszkania woźnego, które mieściło się na drugim piętrze- 2 pokoje i kuchnia.
Budynek Przedszkola mieścił się w ładnym ogrodzie z którego dzieci nie mogły korzystać, ponieważ nie był on do tego przystosowany. Podwórko Przedszkola z kolei było przejściem publicznym między ulicami Kilińskiego i Kościuszki.
W kolejnych latach ilość dzieci stale rosła, co spowodowało nadmierne przeciążenie w oddziałach przedszkolnych. Wydłużył się czas pracy placówki do 10 godzin. W roku szkolnym 1955/ 1956 jednym z zadań było założenie hodowli kur.W dniach 12- 14.04.1962 roku przeprowadzono wszechstronną wizytacje przedszkola. Wizytacje przeprowadzała podinspektor szkolny Wanda Gajzler w obecności kierowniczki przedszkola Jadwigi Adaśko. Celem wizytacji było zbadanie całokształtu przedszkola na tle pracy zespołu. Przedszkole jeszcze wtedy było 4- oddziałowe. Zapisanych było 148 dzieci. Kadra pedagogiczna łącznie z kierowniczką liczyła 6 osób. Wszystkie wychowawczynie posiadały wykształcenie średnie pedagogiczne i dość długi staż pracy, na przykład kierowniczka Jadwiga Adaśko 28 lat pracy w zawodzie, a na stanowisku kierowniczym 7 lat. Natomiast personel gospodarczy liczył 10 osób.

Remont kapitalny budynku był przeprowadzony w 1961 roku. Wnętrze sal utrzymane było w kolorach jasnych wielobarwnych. Sale zabawa i zajęć były obszerne i wygodne. Brak izolatki. Teren przedszkola został odpowiednio zagospodarowany, ogród warzywny został wykorzystany. Plac zabaw posiadał odpowiednie urządzenia terenowe. Biblioteka liczyła 368 książek.
Istniała ścisła współpraca pracowników z rodzicami. Zarówno pracownicy jak i rodzice brali czynny udział w czynach społecznych, które były głównie związane z pracami na placu przedszkolnym na przykład urządzenie fontanny, zakładanie rabatów kwiatowych, obudowanie piaskownic, naprawa i malowanie sprzętu na placu.
Przedszkole nawiązało współpracę ze Szkołą Gastronomiczną. Uczennice tej szkoły uszyły ręcznik i udekorowały sale na zabawę noworoczną. Nawiązano również współpracę ze Szkołą Podstawową nr7.Kolejny remont kapitalny został przeprowadzony 1970/ 1972. W czasie tego remontu wiele pomieszczeń zmieniono i przebudowano, chcąc stworzyć dobre warunki pracy wychowawczej i polepszyć warunki dzieci. Każdy oddział od tej pory posiadał do swojej dyspozycji osobną umywalnię i szatnię. Oddział pierwszy dzięki przebudowie uzyskał piękny taras i osobną sypialnię. Wychowawczynie otrzymały dobrze wyposażony pokój nauczycielski. Doskonale wyposażony gabinet lekarski. Zakupiono wtedy wiele nowoczesnych sprzętów, pomocy i zabawek, które rozdzielono po równo na wszystkie grupy. Podniesiono również poziom estetyczny w pomieszczeniach; założono nylonowe firanki, klosze, udekorowano przedszkole wycinankami i haftami regionu kaszubskiego. Urządzono poczekalnie dla rodziców.

W 1975 roku w związku z 30- leciem miasta Słupska dzieci z przedszkola brały udział w eliminacjach artystycznych, między innymi w konkursie tańca i piosenki oraz konkursie plastycznym na temat "Polska- nasza ojczyzna" i "Moje miasto Słupsk".Przedszkole posiada również liczne stroje ludowe, które sukcesywnie gromadziło w okresie swojej działalności.
W latach siedemdziesiątych nawiązana została współpraca z MDK-iem, która trwa do dziś, odbywają się tam zajęcia rytmiczno- muzyczne.

W roku szkolnym 1978/79 w przedszkolu otwarto piąty oddział. Na terenie przedszkola działało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Funkcje kierownicze w przedszkolu pełniły panie; Górska, Barańska, Drozdowska, Adaśko, Michalczyk, Bołdak, Barbara Strójwąs, a obecnie pani mgr Marzena Śnieżek
© copyright 2009-2011 - po.comoj.com